Sign In

Remember Me

Aspace Bizkaiko ikastetxeen ekipamendua hobetu dugu

Aspace Bizkaiko ikastetxeen ekipamendua hobetu dugu

Aspace Bizkaiaren zutabeetako bat garun-paralisia duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da, autonomia funtsezko balioetako bat baita. Eragin handiagoa dela-eta ikasleen laguntza handiagoa behar duten ikastetxeen kasuan, ezinbestekoa izan da altueran igotzeko moduko ohatilak erabiltzea, joan-etorriak, aldaketa higienikoak eta bipedestadoreetatik egindako transferentziak errazteko, haien aukerak eta gaitasunak ahalik eta gehien indartzeko.

2022an 3 ohatila goragarri erosi dira, 3 ikastetxeetan kokatuak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren laguntzari esker. Ohatila horiei esker, ikasleen ongizatea eta segurtasuna hobetzen da eskola-jardueretan eta aldaketa higienikoetan, garun-paralisia duten pertsonek eguneroko zereginetan elkarreragin zuzena izan dezaten laguntzen dute, eta, gainera, istripuak eta lesioak saihesten dituzte, bai ikasleengan, bai zeregin horietan parte hartzen duten talde profesionalarengan.

Aspace Bizkaiko hezkuntza bereziko 3 ikastetxe pribatuek laguntza orokorra behar duten garun-paralisia duten ikasleen kolektibo bat artatzen dute. Ikastetxe horiek 3 eta 21 urte bitarteko ikasleentzat dira, eta, beren beharrak direla-eta, eskolatze pertsonalizatuagoa behar dute, bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta. Ildo horretan, laguntza espezializatu pertsonal eta sozialeko programa bat aplikatzen da, erabiltzaileen oinarrizko premiei, nahiei eta interes pertsonalei erantzuten diena, eta errehabilitazioan oinarritzen dena: fisioterapeutak, logopedak eta zerbitzu tekniko espezializatua ematen duten terapeutak. Programa honetan pertsona horietako bakoitzarentzat modu deskribatzailean aztertzen da zein diren prozesu motorrak eta osasun-prozesu esanguratsuak, dela ongizate fisiko-emozionalean eragiten dutelako, dela garapen psikomotorrean eragiten dutelako. Pertsona horiei mugimen-, komunikazio-, osasun- eta autonomia-esparruetatik heltzeko helburu orokorrak zehazten dira kasu bakoitzean, eta bakoitzaren beharretara egokitzen dira.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*