Sign In

Remember Me

Gutxieneko diru-sarreraren gakoak

Gutxieneko diru-sarreraren gakoak

Gobernuak “20/2020 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 29koa, gutxieneko diru-sarrera ezartzen duena” argitaratu du koronabirusaren osasun-larrialdiaren esparruan, familia ahulenek gutxieneko diru-sarrera bat kobratzen has daitezen, diru-sarrerarik ez dutenei.

HELBURUA

 • Gizarte Segurantzaren sistemaren babes-ekintzaren parte da, modalitate ez-kontributiboko prestazio ekonomiko gisa.
 • Gizarte Segurantza arduratuko da eskaerak izapidetzeaz eta familia-laguntzaren baldintzak betetzen direla kontrolatzeaz.
 • Diru-sarrera hori sortzen eta arautzen da, bakarrik bizi diren edo bizikidetza-unitate batean sartuta dauden pertsonen pobrezia- eta gizarte-bazterketako arriskua prebenitzeko prestazio gisa, oinarrizko premiak betetzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez izateagatik egoera ahulean daudenean.
 • Bateragarria izango da autonomia-erkidegoek beren eskumenak baliatuz ezar ditzaketen laguntzekin.

EZAUGARRIAK

 • Gutxieneko errenta-maila bermatzen du.
 • Bere babes-ekintzak kontuan hartuko du pertsona bakar bati zuzentzen zaion edo bizikidetza-unitate bati; kasu honetan, haren egitura eta ezaugarri espezifikoak hartuko ditu kontuan.
 • Prestazio horrek iraun egingo du ahultasun ekonomikoak irauten duen bitartean eta egoera horrek irauten duen bitartean, bai eta hura emateko eskubidea eragin zuten baldintzei eusten zaien bitartean ere.
 • Babes-sare bat da, bazterkeria-egoera batetik gizartean parte hartzeko egoera batera igarotzea ahalbidetzeko.
 • Enplegurako eta gizarteratzeko pizgarriak ere izango ditu.
 • Besterenezina da.

ONURADUNAK

 • Bakarrik bizi diren 23 eta 65 urte bitarteko pertsonak, edo 18 urte dituztenak, ardurapean adingabeak badaude.
 • Etxebizitza berean bizi diren pertsonak, elkarrekin ezkonduta, izatezko bikote gisa edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko, adopzioko, zaintzako edo adopzio-helburuko edo familia-harrera iraunkorreko lotura bidez lotuta badaude.
 • Beste bizikidetza-unitate bateko kide ez izatea
 • Genero-indarkeriaren biktima, bere seme-alabekin edo adingabeekin batera familiaren etxetik alde egin duena. Bizikidetza-unitatea kontuan hartuko da kobratu beharreko kopurua zehazteko.
 • Gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
 • Ezin izango dira onuradun izan egoitza mugagabe batean bizi diren pertsonak.

GUTXIENEKO DIRU-SARRERAREN TITULARRAK

 • Jarduteko gaitasun osoa duten pertsonak.
 • Bizikidetza-unitatean judizialki ezgaituta ez dauden adin nagusiko kide guztiek sinatu beharko dute eskabidea.
 • Titularrek, gutxienez urtebetez bizikidetza-unitate batean integratuta badaude, gutxienez 23 urte izan beharko dituzte, edo adinez nagusia edo adingabe emantzipatua izan beharko dute seme-alabak edo adopzio aurreko zaintza erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean dituzten adingabeak izanez gero, eta 65 urtetik beherakoak izan beharko dute.
 • Salbuespen gisa, bizikidetza-unitatea 65 urtetik gorakoek eta judizialki ezgaitutako adingabeek bakarrik osatzen dutenean, prestazioa eskatzen duen 65 urtetik gorakoa izango da titularra.
 • Bizikidetza-unitate batean sartzen ez bada, titularraren gutxieneko adina 23 urtekoa izango da, salbu eta genero-indarkeriaren biktima edo giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeen kasuan, horietan titularra adinez nagusia izatea eskatuko baita.
 • Helbide berean gehienez bi titular egon ahal izango dira, gutxienez 23 urteko eta 65 urtetik beherako bi pertsonak edo gehiagok osatutakoa, baldin eta, elkarren artean harremanik izan gabe, gutxienez hiru urtez etxebizitza berean bizi badira, eta egiaztatzen badute gutxienez urtebetez jarraian gizarte-segurantzan modu independentean eta altan bizi izan direla.

SARTZEKO BALDINTZAK

 • Espainian legezko eta benetako bizilekua izatea urtebetez.
 • Familien kasuan, gutxienez urte 1 eta bakarrik bizi diren pertsonen kasuan 3 urte bereiz bizi izana.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
           Baldintza hori ez zaie eskatuko honako hauei:
           1. Bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak, jaiotzagatik, adopzioagatik, adopzio aurreko                             zaintzagatik edo familia-harrera iraunkorragatik.
           2. Gizaki-salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
           3. Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.
 • Ahultasun ekonomikoko egoeran egotea, errenta, diru-sarrera edo ondare nahikorik ez izateagatik.
 • Indarrean dauden pentsioak eta prestazioak eskatu izana.
 • Lanean ez badaude eta adinez nagusiak edo adingabe emantzipatuak badira, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 

JASOTAKO KOPURUA

 • Bizikidetza-unitatea kontuan hartuko da kobratu beharreko zenbatekoa zehazteko.
 • 462 €-koa izango da bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat.
 • Bizikidetza-unitatea bada, kopuru hori 139 €handituko da pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez ere 1015 €izango da hilean.
 • Guraso bakarreko familiengatik, 100 euroko osagarri bat gehitzen da adingabe bakoitzeko.

ZENBAT KOBRATUKO DA?

 •  Hilero 12 ordainsaritan kobratuko da.

NOLA ESKATZEN DA?

 • Ekainaren 15etik aurrera, Gizarte Segurantzaren webgunean edo posta arruntean.
 • 900 telefono bat jarriko da martxan.
 • Lehenengo hiru hilabeteetan aurkezten diren eskabide guztiak ekainaren 1era arteko atzeraeraginezko ondorioekin emango dira.

KONTUAN HARTU BEHARREKO DATU GARRANTZITSUAK

 • Onuradunek unibertsitate-tasetatik salbuesteko eskubidea izango dute titulu ofizialak ikasteko, gutxienez 2020-2021 ikasturtean.
 • Ohiko etxebizitzaren alokairu-gastuak hartuko dira kontuan.
 • Familia ardurapeko adingabeagatiko esleipen ekonomikoaren onuradun bada, Gizarte Segurantzak GDS ofizioz emango du, betiere baldintzak betetzen badira.
 • Autonomia-erkidegoek errenta horiek osa ditzakete.
 • Gizarte Segurantzari familia-egoeran edo egoera indibidualean izandako aldaketen berri emateko betebeharra.
 • Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE), Lanbidek kudeatua, Gutxieneko Diru-sarreraren osagarria izango da. Ez metagarria.

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • NAN, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko egoitza egiaztatzea: atzerritarren erregistro zentralean inskribatzea, Europar Batasuneko herritar-txartela edo bizileku-baimena.
 • Errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzea.

NOLA KALKULATZEN DIRA GDS ESKATU AHAL IZATEKO GEHIENEKO DIRU-SARRERAK?

 • Aurreko urteko diru-sarrerak, guztira, urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera: 5.500€ gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 €gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat.
 • Urte honetan zehar kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu diren.

ZEIN DA GDS JASO AHAL IZATEKO GEHIENEKO ONDAREA?

 • Prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 kasu bakoitzerako, zor posibleak kenduta eta ohiko etxebizitzaren balioa kontuan hartu gabe.
 • Ondare garbiaren muga ere handitu egingo da, bizikidetza-unitatean bizi diren pertsonen kopuruaren arabera.
 • Pertsona bakar batentzat, gehieneko ondarea 16.000 €-koa izango da.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*